آرزو دارم ...

آرزو دارم شبی عاشق شوی .. آرزو دارم بفهمی درد را. تلخی

برخوردهای

سرد را می رسد روزی که بی من سر کنی می رسد روزی که

مرگ

عشق را باور کنی

/ 1 نظر / 6 بازدید
reza

حوا با خوردن سیب ممنوعه زیباست