حتی اصطحکاک سایه هایمان

 

چقدر کم توقع شده ام !!!

 

نه آغوشت را میخواهم ٰ

 

نه یک کلام محبت آمیز. . .

 

نه حتی بودنت را . . .

 

همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست . .

 

. مرا به آرامش می رساندٰ

 

حتی اصطحکاک سایه هایمان

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
sadegh meysam

چرا نمی آیی؟ دلم بوسید