تو فقط قول بده . . . ! باشه ؟؟

 

تمام خستگی هایت را یک جا می خرمـــ


تو فقط قول بده


صدای خنده هایت را به کسی نفروشیــــ

 


/ 8 نظر / 7 بازدید
فیامین

'''''' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' '''''' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' '''''' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' '''''' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' '''''' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' '''''' ' ' ' ' '

saman

[گل] همه میگفتن : عشقت داره بهت خیانت میکنــــــــــــــــه ! گفتم : میدونــــــــــــــــم گفتن : این یعنی دوست نــــــــــــــــداره ! گفتم: میدونــــــــــــــــم گفتن : یه روز میزاره میره تنها میشــــــــــــــــی ! گفتم : میدونــــــــــــــــم گفتن : پس چرا ولش نمیکنــــــــــــــــی ؟! گفتم : این تنها چیزیه که نمیدونــــــــــــــــم ...! [گل]

sam

همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی وقتـــی بغــــض میکـــُنی وقتـــی دآغونــــی وقــــتی دلــِت شکــــستـ ه دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ انقــــدر حـ ـرف دآری کـــ ه فقــط میتونــی بگـی : “بیخـــیآل”…

saman

[گل] وقـ ـتــهــایـــﮯ هـــســت کــــﮧ کــســﮯ را بـــا تــمـــاҐ وجــــوב میخواهــــﮯ ولــــــﮯ نــــبـــــــایــــב کــنـــارش بــــاشـــﮯ[گل]

saman

[گل] تو دنیای منی و عشقت خورشید تابان من نفسم تو بال و پر منی و پرواز من فقط بسوی توست عشق من تو انتخاب منی و ماندگارتر از تو نیست ای نارنینم تو برای منی برای من آمدی و من دوستت دارم و تنها پر شده ام از تو و از تـــو دور نمی شـــوم[گل]

saman

[گل] تو دنیای منی و عشقت خورشید تابان من نفسم تو بال و پر منی و پرواز من فقط بسوی توست عشق من تو انتخاب منی و ماندگارتر از تو نیست ای نارنینم تو برای منی برای من آمدی و من دوستت دارم و تنها پر شده ام از تو و از تـــو دور نمی شـــوم[گل]

ایلیا

من اینجا بس دلم تنگــــــــ استـــــ ، و هر سازی که می بینم بـــد آهنگـــــــ استــــــ ، بیــــا ره توشه برداریم قــــدم در راه بی بـرگشتـــــــ بگذاریــــم ، ببینیم آسمان هر کجـا آیـا همین رنگـــــ استــــــ