# l♥ve_pic

دلــــــــــــــم.....!!!

بـــﮧ ســـیــــم آخــــر .. ســـآز مــــے زنـــــم امـشـَــب بــــﮧ کـــورـے چـشـــم دنیــــا کـــــﮧ ســــــآز مـخـــآلــف مـے زنــَــد   بـــآ مــَـن ! ! فرقـے نمـے کند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

.... هوای تو ....

آنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر نفســـــــــــــــــــــــــــــــــ می کشم تا تمــــــــــــــــــــــــــــــــام شود  همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ی آن هوایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیکه سراغ تــــــــــــــــــــــــــــو  را می گیرد ................................................ ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید