# l♥ve_pic

بــــــی "دار"م...

دیـگـران مـیـپـرسـنـد: بـــیـــداری؟ آری بـی"دار"م... چرا که اگر "دار"ی داشـتــم یا قالی زندگیم را خود میبافتم... یا زنــدگــیــم را به "دار" می آویـخـتـم و خلاص پــس بــی"دار"بــی ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 20 بازدید