# متن_کوتاه

فقط عاشقانه

سلام دخترک پولدار،خوشگل،با کلاس!وقتی به من بی پول،زشت،بی کلاس نه میگویی خنده ام میگیرد!چون میدانم مقصد جفتمانیکیست!خاک…موهایم را تراشیده اممویی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 14 بازدید

این روزها

ایـن روزهــا....دروغ گفتــــن را خــــــوب یـاد گرفتــــــــــه امحــال مـ ــن خــــــــوب استخــوبِ خــوبفقـط زیــــاد تا قسمتــی هــــوای دلــ ــم طوفــــانیهمــراه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید