# متن_کوتاه

جملات عاشقانه

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ جملات عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ انصاف نیست دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری را روزی هزار بار ببینی و آنقدر بزرگ ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 11 بازدید

بـﮧ گوش خــُدا برســـانید

  بـﮧ گوش خــُدا برســـانیدآدَمـ ـﮧ ایـטּ حـــَواســالهـــاست کـﮧ رَفتـﮧ اَســتایـטּ حــَواے تنهــــا را برگرداטּ پیـش خودَت... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید

دلــــــــــــــم.....!!!

بـــﮧ ســـیــــم آخــــر .. ســـآز مــــے زنـــــم امـشـَــب بــــﮧ کـــورـے چـشـــم دنیــــا کـــــﮧ ســــــآز مـخـــآلــف مـے زنــَــد   بـــآ مــَـن ! ! فرقـے نمـے کند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

.... هوای تو ....

آنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر نفســـــــــــــــــــــــــــــــــ می کشم تا تمــــــــــــــــــــــــــــــــام شود  همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ی آن هوایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیکه سراغ تــــــــــــــــــــــــــــو  را می گیرد ................................................ ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید