# عاشقانه

درآغوش خودم هستم... باور میکنی؟

در آغوش خودمــــــ هستمــــــ......   من خودمـــــــ را در آغوش گرفته امـــــــ... !    نه چندان با لطافتـــــــ.....   نه چندان با محبتـــــ   امـــــا !    وفـــــــادار.... وفــــــــادار....!!!   ادامه مطلب
/ 13 نظر / 13 بازدید

عشق

عشق                                         بیداد   من باختن                  یعنی                     لحظه                 عشق جان                         سرزمین           یعنی                           یعنی زندگی                                   پاک   عشق                                 لیلی و قمار                                           من                                       مجنون در                              عشق یعنی ...           شدن ساختن                                                                                 عشق دل                                                                                   یعنی کلبه                                                                        وامق و یعنی                                                                   عذرا عشق                                                           شدن   من                                                عشق  فردای                                     یعنی   کودک                ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید