# عاشقانه

دلــــــــــــــم.....!!!

بـــﮧ ســـیــــم آخــــر .. ســـآز مــــے زنـــــم امـشـَــب بــــﮧ کـــورـے چـشـــم دنیــــا کـــــﮧ ســــــآز مـخـــآلــف مـے زنــَــد   بـــآ مــَـن ! ! فرقـے نمـے کند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

.... هوای تو ....

آنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر نفســـــــــــــــــــــــــــــــــ می کشم تا تمــــــــــــــــــــــــــــــــام شود  همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ی آن هوایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیکه سراغ تــــــــــــــــــــــــــــو  را می گیرد ................................................ ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

عشق

عشق                                         بیداد   من باختن                  یعنی                     لحظه                 عشق جان                         سرزمین           یعنی                           یعنی زندگی                                   پاک   عشق                                 لیلی و قمار                                           من                                       مجنون در                              عشق یعنی ...           شدن ساختن                                                                                 عشق دل                                                                                   یعنی کلبه                                                                        وامق و یعنی                                                                   عذرا عشق                                                           شدن   من                                                عشق  فردای                                     یعنی   کودک                ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید