# عاشقانه

פֿבآیـــــــــآ

  פֿבآیـــــــــآ .... مے פֿواهمـــــــــ اعتــــــــراف ڪُــــــنَـҐ !בیگـــر نمے توآنــــَمـــ؛פֿωتـــہ اَمـــــــــ ....مــَטּ اَمآنتـــــــــ בآر خوبے نیـωـتـҐ ،"مًـــــرآ" از مـטּ بگیرمآلہ פֿوבتـــــــ !مــَטּ ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 19 بازدید

جملات عاشقانه

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ جملات عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ انصاف نیست دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری را روزی هزار بار ببینی و آنقدر بزرگ ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 27 بازدید