# دانلود_موزیک_ویژه_محرم

چِـہ حسـ خوبیستـ . .

  دِلَــــمـ کـِـــہ میگـــــیرَد قـَــــدمـ میـــــــزَنمـ دَر سَنــــــــگـ فَــــــــرشـ هـاے خـیابـاטּروے رد پــــاهــــــــاے تـُــــــو ! چِـہ حسـ خوبیستـ . . وقتـے مـטּ ، تــــــــــــــــو میشومـ !
/ 1 نظر / 15 بازدید