ببین وقتی نیستی ...

بوے

مرگ

میدهد

زندگـے

وقتـے

نیستے

کنـارم.........


/ 6 نظر / 8 بازدید
محمد علی

شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند عشق بورز به آنهایی که دلت را شکستند دعا کن برای آنهایی که نفرینت کردند و بخند که خدا هنوز آن بالا با تـوست[گل]

saman

[گل] [گل] دلتنگـــی عین آتش زیر خاکستر است گاهـــی فکر میکنـــی تمام شده اما یک دفعه همه ات را آتش مـــی زند . . . [گل][گل]

saman

[گل] خـــیآلــت رآ بــآ هیــچ چیــــز عــوض نـمــے ڪنـҐ ... حــــــتــے بــــآ خــــودت ... لــــآاقــل مــےבآنــҐ پیـــشـҐ مــےنشیـنـב ... بــﮧ בلــــتنگـیـҐ گــوش مــے ســپآرב ... خــستـﮧ نـمــےشــوב ... نـمــےروב ...[گل]

saman

[گل][گل]فکر تنهایی نباش تنهایی خودش تنهاست تنها به فکر کسی باش که بی تو تنهاست پیشاپیش سپندارمذگان و ولنتاین مبارک [گل][گل]

saman

[گل] چـــه خوش خیــــال است !!! فــاصلــه را مــی گویــم !!! به خـــیـــالـــش تـــوراازمــن دورکـــرده ... نــمــی دانــد تــوجــایـــت امـــن اســت ایـــنــجـــا مـــیـــان دلــــــــم ... [گل]