چِـہ حسـ خوبیستـ . .

 

دِلَــــمـ کـِـــہ میگـــــیرَد


قـَــــدمـ میـــــــزَنمـ دَر سَنــــــــگـ فَــــــــرشـ هـاے خـیابـاטּروے


رد پــــاهــــــــاے تـُــــــو !


چِـہ حسـ خوبیستـ . .


وقتـے مـטּ ،


تــــــــــــــــو میشومـ !

/ 1 نظر / 17 بازدید
eli kh

خیلی قشنگه عزیزم... :-*