زندگی . . .

normal_lord_shen_peacock-HD

زندگی را تو بساز…

 

نه بدان ساز که سازند و پذیری بی حرف..


زندگی یعنی جنگ تو بجنگ..


زندگی یعنی عشق..


تو بدان عشق بورز…

 

/ 2 نظر / 20 بازدید
ماشا

سلام ستینم... دیمه خاو دالی نویشتویر مه یم.... خواب دیده ام.در بیداری شوئی گیر شده ام در روز.کابوس دیده ام هوشیار. واتوره با کابوس به روز است و منتظر نقد و نگاهت.