بیا خودمان باشیم

بیا خودمان باشیم

تو حرف بزنی ،

من نگاه کنم من نگاه کنم ،

تو بخوانی و بعد لبخند بزنیم

بر این همه دیوانگی

برای انتقام

از فرداهایی

که برای

ما

نیست...

/ 1 نظر / 16 بازدید
میثم

بیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا