.:::: نگاهــــــــــــ ::::.

تو از موسی پیامبرتری،

به جای اشاره ...

نگاه کردی ...

به جای دریا ...

دلِ من

شکافته شد!

/ 1 نظر / 9 بازدید
ایلیا

نگاهت را بدزد . . . تو دزد شوی بهتر است تا من عاشق! تو را شاید "حد" زنند! اما درد عاشقی را "حد"ی نیست...