آغوش...

بیا نقش بازی کنیم

من در آغوش تو

طلب بوسه میکنم

تو هم بی هوا

در من هیچ شو

بگذار یک سکانس

باهم بودن هم اجرا کرده باشیم..

/ 1 نظر / 15 بازدید
آشنا

.................!!!!! ...................................................................... ..............................................!!!!!! ..................................................................................................................................................!!! فهم ما از متن بالا دقیقا هم اندازه فهم ما از زندگیه. اگه ازاین چیزی فهمیدیم از اونم میفهمیم..!!!!