رفتن!؟؟؟؟!

می روی و من پشت سرت آب نمـی ریـزم...


وقتی هـــــــوای رفتــــــــن داری


دریـــــا را هم به پـایت بریـزم


بــــر نمــــی گــــردی...

/ 3 نظر / 14 بازدید
سرمه

واقعا درست میگی[گریه]

reza

[گل]همه چی زیباست