تنهایی

میخواهم برایت تنهایی را معنی کنم!! در ساحل کنار دریا ایستاده

ای، هوای سرد.... صدای موج... انتظار انتظار...... به خودت می

آیی! یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند! نه

دستی که شانه هایت را بگیرد! نه صدایی که قشنگ تر از صدای

دریا باشد! فقط چند قطره اشک...... و تصویر لعنتی هم آغوشی

های معشوقت!!! اسم این تنهایی است

/ 4 نظر / 7 بازدید
شهریار

چقدر قشنگ توصیفش کردی و چقدر تلخ

ارش سینا

من تنهایی و غم شده ایم یار در این دنیای پست زده ایم قفل اندر دل شب بسته ایم عهد و وفا با تاریکی کرده ایم پشت به هر چه خوشی است در دنیا

shayan

س اگر با تبادل لینک لینک موافقی خبرم کن اگر موافقی منو با عنوانم بلینک [بدرود]

sherenab

شعرناب مجموعه اشعار فارسی شاعران معاصر و شاعران جوان ادبیات، بزرگترین پایگاه ادبی شعر فارسی ،پارسی،زبان، مقدم شما شاعر وهنرمند گرانقدر را گلباران می نماید. http://www.sherenab.ir