خـــــــــــــــــــــــــــــــدا

خداونـد نمی خـوا هـد مـا  بـه هـم برسیــــــــــــــم...


شـایـد تنـهادلیلـش ایـن بـاشـد کــــــــــــــــــــــه...


اگـر کنــارم بـاشـــــــــــــــــﻲ...


دیگــر هیــــــــــــــــــچ وقتهیـچ چیـــــــــــــــــــــــــز ...


از او نخــواهـم  خواســـــــــــــــــــــــــت ...!
/ 2 نظر / 14 بازدید
آرزو

با سلام خدمت شما وبلاگ نویس محترم . به نظر شما شانس کدامیک از افراد برای تصدی پست ریاست جمهوری 92 بیشتر از بقیه میباشد ؟ برای شرکت در نظرسنجی به آدرس زیر مراجعه کنید. http://khabarsaz.net/index.php/poll/5-riyasat