/ 8 نظر / 11 بازدید
عاشق کوهستان

سلام عزیز صبح سرکار عالی متعالی[گل] از لطف و بزرگواریتون متشکرم[خجالت]

سرمه

سلام عزیرم خیلی قشنگ بودن.[گل]

گلشن

مهتاب اولا گریه نکن گریه نکن [گریه][گریه][گل][گل] ممنونم[گل]

saman

[گل]سلام دوست من... بـــ ـــآیـــ ـــد بـــ ـــا درد تنــ ـــهایــ ــی بمیــ ـــرمــ ـــ نــــــ ـــذاشتـــ ـــی من کنــ ـــارتــ ـــ جون بگیـــ ـــرمـــ ـــ تـــ ــوهمــ ــ دلواپـــ ـــس چشــ ــمامــ ــ نبـــ ـــودی تــ ــو اشکــ ـــامـــ ـــ رو نـــ ـــدیدی و شکســـ ــتمــ ـــ حضــ ـــورتــ ـــ مرگــ ـــ تنــــــ ــهایی من بـــــ ـــ ـــود تـــ ـــو میـــ ــدونـــ ــی ک از دستــ ـــ تـــ ـــو خســــ ـــته امـــ ـــ چـــ ـــرا چشمـــ ـــای تـــ ـــو میـــ ـــده فریبـــ ـــمـــ ـــ نمـــ ـــیدونـــ ـــه ک مـــ ـــن ایــــ ـــنجا غریبــــ ـــمـــ منـــ ـــو تـــ ـــا اوج تنـــ ـــهایــــ ــی رســــ ــونـــ ـــدی تـــ ــو رفتــ ـــی و نمـــــ ـــونـــ ــدی و شکـــ ـــونـــ ـــدی[گل]

sam

بسیار زیبا.[گل]

reza

انرتون اجرا شد[گل]

محمد علی

سلام حتما با افتخار لینک شدید[لبخند][گل] “دلتنگى” حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره تمنای بودنش رامیکنددلتنگتم[گل]