دلتنگــــــــــــــــــم

ببیــن ، هیچــی نگــــو ...

فقـــط یـــه دقیقـــه بیـــا بشیــــن
اینجــــا 

کنـــــارم ...

دلتنگــــــم 

همیـــــن ... 

فقط همین...

پ.ن:کاش میشد انگشت را تا ته حلق فرو کرد ودلتنگی را بالا آورد

.......

/ 1 نظر / 13 بازدید
عاشق کوهستان

سلام دوست عزیز خیلی زیبا و ظریف و لطیف است[دست] انتخاب تصویرتون هم عالیست ..... امیدوارم دلتون همیشه شاد باشه[لبخند] زنده باشید[گل]